LP/2021/356 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Priestupkové konanie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2021/16585-A1810
Podnet: Úloha č. 13 v mesiaci september v Pláne legislatívnych úloh vlády na mesiace jún až december 2021.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/356
Dátum začiatku MPK: 05.11.2021
Dátum konca MPK: 26.11.2021
Novelizované predpisy: 1/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.07.2021
Ukončenie štádia: 05.11.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia: 26.11.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 27.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)