LP/2021/35 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Prešov, ISTAR – rekonštrukcia b. č. 4

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: ÚSMŠ-36-71/2020
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 649 zo 14. októbra 2020
bod C.12.
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/35
Dátum začiatku MPK: 29.01.2021
Dátum konca MPK: 11.02.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 29.01.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 11.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)