LP/2021/349 Návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 05024/2021/KÚ/OPS-012
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Konečný, Roman, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/349
Dátum začiatku MPK: 01.07.2021
Dátum konca MPK: 15.07.2021
Dátum ukončenia procesu: 08.09.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.07.2021
Ukončenie štádia: 01.07.2021
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.07.2021
Ukončenie štádia: 15.07.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.07.2021
Ukončenie štádia: 26.08.2021
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 26.08.2021
Ukončenie štádia: 08.09.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.08.2021
Ukončenie štádia: 08.09.2021
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 08.09.2021
Ukončenie štádia: 08.09.2021
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)