LP/2021/347 Zákon o územnom plánovaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Zákon o územnom plánovaní
Zákon o výstavbe
Legislatívna oblasť: Stavebníctvo a architektúra
Územná samospráva
Štátna správa
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Geológia, geodézia, kartografia
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 4070/2021/OLOUOSS
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2021-2024
Zodpovedná inštitúcia: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Ďalší predkladatelia: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/347
Dátum začiatku MPK: 30.06.2021
Dátum konca MPK: 21.07.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.06.2021
Ukončenie štádia: 30.06.2021
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.06.2021
Ukončenie štádia: 21.07.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 22.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)