LP/2021/346 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10273/2021-1.7
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/346
Dátum začiatku MPK: 29.06.2021
Dátum konca MPK: 20.07.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.06.2021
Ukončenie štádia: 29.06.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.06.2021
Ukončenie štádia: 20.07.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)