LP/2021/345 Organizačná štruktúra obchodnej spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: OS/072021
Podnet: § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Zodpovedný predkladateľ: Kultan, Martin, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/345

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.06.2021
Ukončenie štádia: 29.06.2021
Vlastník aktivity: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)