LP/2021/343 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: OPATRENIE Národnej banky Slovenska z ... 2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: NBS1-000-061-162
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/343
Dátum začiatku MPK: 28.06.2021
Dátum konca MPK: 19.07.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.06.2021
Ukončenie štádia: 28.06.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.06.2021
Ukončenie štádia: 19.07.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.07.2021
Ukončenie štádia: 06.08.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)