LP/2021/337 Prehodnotenie a aktualizácia počtu administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020 a návrh na zmenu niektorých uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 011352/2021/OAKE- 2
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/337
Dátum začiatku MPK: 25.06.2021
Dátum konca MPK: 09.07.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.06.2021
Ukončenie štádia: 25.06.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.06.2021
Ukončenie štádia: 09.07.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.07.2021
Ukončenie štádia: 20.08.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)