LP/2021/335 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť LEYARD EUROPE s.r.o., IČO 47 247 754, na podporu realizácie investičného zámeru v Záborskom, okres Prešov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 09981/2021-4270-164553
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/335
Dátum začiatku MPK: 29.06.2021
Dátum konca MPK: 13.07.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.06.2021
Ukončenie štádia: 29.06.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.06.2021
Ukončenie štádia: 13.07.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)