LP/2021/332 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 94710/2021-1000-161669
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/332
Dátum začiatku MPK: 22.06.2021
Dátum konca MPK: 13.07.2021
Novelizované predpisy: 144/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.06.2021
Ukončenie štádia: 22.06.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.06.2021
Ukončenie štádia: 13.07.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)