LP/2021/33 Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z
Legislatívna oblasť: Obyvateľstvo a občianstvo
Zdravotníctvo
Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5293/2021/oLG -24
Podnet: Plán legislatívnych úloh
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/33
Dátum začiatku MPK: 08.02.2021
Dátum konca MPK: 26.02.2021
Novelizované predpisy: 177/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.02.2021
Ukončenie štádia: 31.03.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 31.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)