LP/2021/322 Katastrálne územia pre začatie pozemkových úprav v roku 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 9879/2021-3020
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 358 z 21.08.2019
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/322
Dátum začiatku MPK: 14.06.2021
Dátum konca MPK: 25.06.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.06.2021
Ukončenie štádia: 14.06.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.06.2021
Ukončenie štádia: 25.06.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)