LP/2021/321 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-71-13/2021
Podnet: čl. 119 písm. o) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/321
Dátum začiatku MPK: 14.06.2021
Dátum konca MPK: 25.06.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.06.2021
Ukončenie štádia: 14.06.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.06.2021
Ukončenie štádia: 25.06.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)