LP/2021/319 Informácia o priebežnom plnení odporúčaní vyplývajúcich z partnerského hodnotenia Výboru OECD pre rozvojovú pomoc

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 048847/2021-ORPO-1
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 330/2019
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/319
Dátum začiatku MPK: 10.06.2021
Dátum konca MPK: 23.06.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.06.2021
Ukončenie štádia: 10.06.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 10.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 10.06.2021
Ukončenie štádia: 23.06.2021