LP/2021/317 Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z. o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z. o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požad
Legislatívna oblasť: Správne právo
Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: SELPOdL-42-4/2021
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/317
Dátum začiatku MPK: 09.06.2021
Dátum konca MPK: 29.06.2021
Novelizované predpisy: 443/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.06.2021
Ukončenie štádia: 09.06.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 09.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 09.06.2021
Ukončenie štádia: 29.06.2021