LP/2021/316 Realizácia prípravných a investičných aktivít v spoločnosti KÚPELE SLIAČ, a.s.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 89460/2021-2062-154695
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/316
Dátum začiatku MPK: 09.06.2021
Dátum konca MPK: 22.06.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.06.2021
Ukončenie štádia: 09.06.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.06.2021
Ukončenie štádia: 22.06.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)