LP/2021/308 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: SL-OBL-2021/003329
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/308
Dátum začiatku MPK: 04.06.2021
Dátum konca MPK: 24.06.2021
Novelizované predpisy: 9/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.06.2021
Ukončenie štádia: 04.06.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.06.2021
Ukončenie štádia: 24.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.06.2021
Ukončenie štádia: 06.08.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 06.08.2021
Ukončenie štádia: 06.08.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.08.2021
Ukončenie štádia: 06.08.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 06.08.2021
Ukončenie štádia: 06.08.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 06.08.2021
Ukončenie štádia: 09.08.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.08.2021
Ukončenie štádia: