LP/2021/306 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 216/2018 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 16964/2021/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Juris, Andrej, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/306
Dátum začiatku MPK: 08.07.2021
Dátum konca MPK: 28.07.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.06.2021
Ukončenie štádia: 08.07.2021
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.07.2021
Ukončenie štádia: 28.07.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.07.2021
Ukončenie štádia: 30.09.2021
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 30.09.2021
Ukončenie štádia: 15.10.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.09.2021
Ukončenie štádia: 15.10.2021
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.10.2021
Ukončenie štádia: 15.10.2021
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 15.10.2021
Ukončenie štádia: 15.10.2021
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.10.2021
Ukončenie štádia: