LP/2021/303 Návrh aktualizovaných Akčných plánov na roky 2021-2025 Národného onkologického programu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: S15128-2021-OVZSP
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 4/2019
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál je z dôvodu prioritizácie na úrovni ministra a z dôvodu plnenia úloh na úseku zdravotníctva v súvislosti so zmierňovaním dopadov pandémie COVID-19 predmetom skráteného MPK.
Posledná zmena: 21.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/303
Dátum začiatku MPK: 02.06.2021
Dátum konca MPK: 11.06.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 02.06.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 11.06.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.06.2021
Ukončenie štádia: 21.07.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.07.2021
Ukončenie štádia: 21.07.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)