LP/2021/302 Zákon o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 65541/2021-2062-152399
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/302
Dátum začiatku MPK: 02.06.2021
Dátum konca MPK: 22.06.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 02.06.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 22.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 23.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)