LP/2021/300 Správe o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: S16067-2021-OZZAP
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 396 z 17. 04. 2002 úloha B.2. a uznesenie vlády SR č. 360 z 03. 07. 2013 úloha B.1.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/300
Dátum začiatku MPK: 02.06.2021
Dátum konca MPK: 15.06.2021
Dátum ukončenia procesu: 02.08.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 02.06.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 15.06.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.06.2021
Ukončenie štádia: 02.08.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.08.2021
Ukončenie štádia: 02.08.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 02.08.2021
Ukončenie štádia: 02.08.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)