LP/2021/3 Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5587/2021-9.1
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/3
Dátum začiatku MPK: 03.05.2021
Dátum konca MPK: 21.05.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.01.2021
Ukončenie štádia: 03.05.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.05.2021
Ukončenie štádia: 21.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 22.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)