LP/2021/296 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 21525/2021-M_OPVA
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nakoľko má byť nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie účinné od 1. júla 2021, je potrebné materiál predložiť do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.
Posledná zmena: 24.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/296
Dátum začiatku MPK: 01.06.2021
Dátum konca MPK: 10.06.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.06.2021
Ukončenie štádia: 01.06.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.06.2021
Ukončenie štádia: 10.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.06.2021
Ukončenie štádia: 24.06.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)