LP/2021/295 Návrh na zmenu názvu súkromnej vysokej školy Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave na Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2021/15200:2-D2810
Podnet: § 47 ods. 8 a § 102 ods. 2 písm. j) a § 105 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Lehota podľa § 47 ods. 8 zákona o vysokých školách.
Posledná zmena: 22.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/295
Dátum začiatku MPK: 07.06.2021
Dátum konca MPK: 11.06.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.06.2021
Ukončenie štádia: 07.06.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.06.2021
Ukončenie štádia: 11.06.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)