LP/2021/294 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 21250/2021-M_OPVA
Podnet: § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: vzhľadom na krátkosť času v súvislosti so zabezpečením účinnosti opatrenia od 1. júla 2021
Posledná zmena: 22.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/294
Dátum začiatku MPK: 03.06.2021
Dátum konca MPK: 11.06.2021
Dátum ukončenia procesu: 22.06.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.06.2021
Ukončenie štádia: 03.06.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.06.2021
Ukončenie štádia: 11.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.06.2021
Ukončenie štádia: 14.06.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.06.2021
Ukončenie štádia: 21.06.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.06.2021
Ukončenie štádia: 22.06.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.06.2021
Ukončenie štádia: 22.06.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 22.06.2021
Ukončenie štádia: 22.06.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)