LP/2021/292 Návrh záverečného účtu za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: SŠHR-2021/0685-PRED-1
Podnet: § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Rudolf, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/292

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia: 04.06.2021
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)