LP/2021/29 Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie
Súvisiaci proces: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: PMU/311/2021/OLPaZV
Podnet: § 64 písm. b) zákona č. ... o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR ÚVSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/29
Dátum začiatku MPK: 28.01.2021
Dátum konca MPK: 17.02.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Vlastník aktivity: PMÚSR ÚVSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 17.02.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 03.03.2021
Vlastník aktivity: PMÚSR ÚVSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: PMÚSR ÚVSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre občianske právo, obchodné právo a trestné právo pri MSSR (Pracovná komisia pre občianske právo, obchodné právo a trestné právo pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky)