LP/2021/289 Správa o výsledkoch rokovaní o budúcich vzťahoch Európskej únie so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 043496/2021-OVZI-1
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 58/2020
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/289
Dátum začiatku MPK: 31.05.2021
Dátum konca MPK: 11.06.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia: 31.05.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia: 11.06.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.06.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)