LP/2021/285 Informácia o priebehu a výsledkoch mimoriadneho zasadnutia Európskej rady v dňoch 24. a 25. mája 2021 v Bruseli

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 039433/2021-OVZI-40
Podnet: Materiál sa predkladá ako iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/285
Dátum ukončenia procesu: 11.06.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.05.2021
Ukončenie štádia: 11.06.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 11.06.2021
Ukončenie štádia: 11.06.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.06.2021
Ukončenie štádia: 11.06.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.06.2021
Ukončenie štádia: 11.06.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)