LP/2021/278 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 9051/2021-410
Podnet: plnenie úlohy C.11 a C.12 vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 400 z 24. júna 2020
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/278
Dátum začiatku MPK: 26.05.2021
Dátum konca MPK: 15.06.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.05.2021
Ukončenie štádia: 26.05.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.05.2021
Ukončenie štádia: 15.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.06.2021
Ukončenie štádia: 07.09.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.09.2021
Ukončenie štádia: 18.05.2022
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)