LP/2021/277 Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu podpredsedu vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: LO/SVL/2021
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Posledná zmena: 02.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/277
Dátum začiatku MPK: 26.05.2021
Dátum konca MPK: 01.06.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.05.2021
Ukončenie štádia: 26.05.2021
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.05.2021
Ukončenie štádia: 01.06.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)