LP/2021/276 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA (Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologi
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Obchodné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UNMS/01967/2021
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/276
Dátum začiatku MPK: 02.06.2021
Dátum konca MPK: 22.06.2021
Novelizované predpisy: 157/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.05.2021
Ukončenie štádia: 02.06.2021
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 22.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.06.2021
Ukončenie štádia: 26.08.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.08.2021
Ukončenie štádia: 05.11.2021
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia: 05.11.2021
Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia: 05.11.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia: 05.11.2021
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)