LP/2021/270 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 07043/2022/SCDPK/02154-M
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 468/2020
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/270
Dátum začiatku MPK: 25.05.2021
Dátum konca MPK: 14.06.2021
Novelizované predpisy: 249/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

135/1961 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

8/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.05.2021
Ukončenie štádia: 25.05.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.05.2021
Ukončenie štádia: 14.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 29.11.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.11.2021
Ukončenie štádia: 20.12.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia: 14.01.2022
Začiatok štádia: 14.01.2022
Ukončenie štádia: 07.02.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia: 07.02.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)