LP/2021/268 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2020 v kapitole Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 010599/2021/OSMRR-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/268
Dátum začiatku MPK: 24.05.2021
Dátum konca MPK: 04.06.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.05.2021
Ukončenie štádia: 24.05.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.05.2021
Ukončenie štádia: 04.06.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.06.2021
Ukončenie štádia: 15.07.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 22.07.2021
Ukončenie štádia: 22.07.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)