LP/2021/266 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 100-000-287-008
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/266
Dátum začiatku MPK: 24.05.2021
Dátum konca MPK: 11.06.2021
Dátum ukončenia procesu: 10.09.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.05.2021
Ukončenie štádia: 24.05.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.05.2021
Ukončenie štádia: 11.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.06.2021
Ukončenie štádia: 15.06.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 22.07.2021
Ukončenie štádia: 22.07.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 22.07.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.07.2021
Ukončenie štádia: 10.09.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 10.09.2021
Ukončenie štádia: 10.09.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)