LP/2021/264 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (tlač 509)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 21067/2021-M_OPVA
Podnet: na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/264
Dátum začiatku MPK: 25.05.2021
Dátum konca MPK: 02.06.2021
Dátum ukončenia procesu: 17.06.2021
Novelizované predpisy: 627/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.05.2021
Ukončenie štádia: 25.05.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 25.05.2021
Ukončenie štádia: 25.05.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.05.2021
Ukončenie štádia: 02.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.06.2021
Ukončenie štádia: 04.06.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 04.06.2021
Ukončenie štádia: 04.06.2021
Začiatok štádia: 04.06.2021
Ukončenie štádia: 04.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.06.2021
Ukončenie štádia: 04.06.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 04.06.2021
Ukončenie štádia: 17.06.2021
Začiatok štádia: 16.06.2021
Ukončenie štádia: 17.06.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.06.2021
Ukončenie štádia: 17.06.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.06.2021
Ukončenie štádia: 17.06.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)