LP/2021/260 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra POLLÁKA, Vladimíry MARCINKOVEJ, Ondreja DOSTÁLA, Jána HERÁKA a Romana FOLTINA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 507)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-5145/2021-110/12685
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/260
Dátum začiatku MPK: 24.05.2021
Dátum konca MPK: 01.06.2021
Novelizované predpisy: 138/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.05.2021
Ukončenie štádia: 24.05.2021
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.05.2021
Ukončenie štádia: 01.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 03.06.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 03.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)