LP/2021/258 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (PT 506)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 20966/2021-M_OPVA
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/258
Dátum začiatku MPK: 24.05.2021
Dátum konca MPK: 01.06.2021
Novelizované predpisy: 544/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.05.2021
Ukončenie štádia: 24.05.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.05.2021
Ukončenie štádia: 01.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 08.06.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 08.06.2021
Ukončenie štádia: 16.06.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)