LP/2021/256 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/004682/2021-74
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/256
Dátum začiatku MPK: 24.05.2021
Dátum konca MPK: 11.06.2021
Novelizované predpisy: 431/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.05.2021
Ukončenie štádia: 21.05.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 21.05.2021
Ukončenie štádia: 24.05.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.05.2021
Ukončenie štádia: 11.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.06.2021
Ukončenie štádia: 15.06.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 27.07.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.08.2021
Ukončenie štádia: 19.08.2021
Začiatok štádia: 19.08.2021
Ukončenie štádia: 19.08.2021
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia: 26.08.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.07.2021
Ukončenie štádia: 31.08.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)