LP/2021/255 Projekt - Obstaranie dvoch viacúčelových vrtuľníkov UH 60M s výbavou pre sily pre špeciálne operácie s využitím fondov schválených vládou USA

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEMOD-74/4-9/2021-ORSVTM
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ponuka vlády USA je časovo a finančne limitovaná a podmienkou na využitie ponúkaného grantu je jeho akceptácia SR do 8. júna 2021.
Posledná zmena: 27.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/255
Dátum začiatku MPK: 20.05.2021
Dátum konca MPK: 26.05.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.05.2021
Ukončenie štádia: 20.05.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.05.2021
Ukončenie štádia: 26.05.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)