LP/2021/251 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Tomáša Šudíka, Alexandry Pivkovej, Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu Moniky Kozelovej, Jaromíra Šíbla a Jána Szőllősa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (tlač 515)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Veterinárna starostlivosť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 9418/2021-410
Podnet: Podľa § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/251
Dátum začiatku MPK: 19.05.2021
Dátum konca MPK: 27.05.2021
Novelizované predpisy: 39/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

282/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.05.2021
Ukončenie štádia: 19.05.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.05.2021
Ukončenie štádia: 27.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)