LP/2021/25 Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2021/9681-A2220
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/25
Dátum začiatku MPK: 25.01.2021
Dátum konca MPK: 05.02.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.01.2021
Ukončenie štádia: 25.01.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.01.2021
Ukončenie štádia: 05.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.02.2021
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)