LP/2021/247 Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 1076/8941/2021/KBR
Podnet: Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru v znení neskorších predpisov a Plán práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/247
Dátum začiatku MPK: 19.05.2021
Dátum konca MPK: 01.06.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.05.2021
Ukončenie štádia: 19.05.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.05.2021
Ukončenie štádia: 01.06.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 08.06.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)