LP/2021/245 Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o hospodárskej spolupráci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 72369/2021-3120
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Ďalší predkladatelia: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/245
Dátum začiatku MPK: 18.05.2021
Dátum konca MPK: 07.06.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.05.2021
Ukončenie štádia: 18.05.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.05.2021
Ukončenie štádia: 07.06.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)