LP/2021/242 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja KRÚPU, Vladimíry MARCINKOVEJ, Ondreja DOSTÁLA a Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 505)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: SELPOdL-179-2/2021
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/242
Dátum začiatku MPK: 19.05.2021
Dátum konca MPK: 27.05.2021
Novelizované predpisy: 461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

285/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.05.2021
Ukončenie štádia: 19.05.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.05.2021
Ukončenie štádia: 27.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.05.2021
Ukončenie štádia: 02.06.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)