LP/2021/241 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: ÚV-17697/2021
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún - december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/241
Dátum začiatku MPK: 17.05.2021
Dátum konca MPK: 04.06.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.05.2021
Ukončenie štádia: 17.05.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.05.2021
Ukončenie štádia: 04.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.06.2021
Ukončenie štádia: 30.07.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 30.07.2021
Ukončenie štádia: 24.08.2021
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia: 06.09.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.07.2021
Ukončenie štádia: 06.09.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)