LP/2021/24 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 –2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 13830/2021-M_OPVA
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/24
Dátum začiatku MPK: 25.01.2021
Dátum konca MPK: 05.02.2021
Dátum ukončenia procesu: 26.02.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.01.2021
Ukončenie štádia: 25.01.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.01.2021
Ukončenie štádia: 05.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 26.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 26.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)