LP/2021/239 Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 a Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 - 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2021/002606
Podnet: bod B.13. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 360 z 21. augusta 2019
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/239
Dátum začiatku MPK: 14.05.2021
Dátum konca MPK: 27.05.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.05.2021
Ukončenie štádia: 14.05.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.05.2021
Ukončenie štádia: 27.05.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.05.2021
Ukončenie štádia: 28.05.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)