LP/2021/238 Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2021/002612
Podnet: Bod C.4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1 z 11. januára 2012 v znení bodu D.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 87 z 22. februára 2017
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: podľa Čl. 10 ods. 7 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Posledná zmena: 28.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/238
Dátum začiatku MPK: 14.05.2021
Dátum konca MPK: 20.05.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.05.2021
Ukončenie štádia: 14.05.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.05.2021
Ukončenie štádia: 20.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.05.2021
Ukončenie štádia: 28.05.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)