LP/2021/236 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Občianske a politické práva
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: SL-OLVS-2021/002861
Podnet: Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/236
Dátum začiatku MPK: 13.05.2021
Dátum konca MPK: 02.06.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.05.2021
Ukončenie štádia: 13.05.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.05.2021
Ukončenie štádia: 02.06.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.06.2021
Ukončenie štádia: 06.07.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 06.07.2021
Ukončenie štádia: 15.07.2021
Začiatok štádia: 15.07.2021
Ukončenie štádia: 29.09.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.07.2021
Ukončenie štádia: 29.09.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)